Vzdelávacie aktivity

Paleta tvorivosti 

Cyklická tvorivá dielňa pre neprofesionálnych výtvarníkov.

 

Paleta tvorivosti 2022

   

LINORYT

Grafická technika spočívajúca vo vyrytí negatívneho obrazu do linolea.

Lektorka: Mgr. Tereza Ballayová
 
 
 
     
 

 

Paleta tvorivosti 2021

      • pozri si viac fotiek

AKVAREL AKO POCIT
... výrazový prostriedok, jeho charakter, základy, technika, materiál, podklady, farby a význam v umení

Akvarel je technikou lazúrnych farebných vrstiev – pigmentov, jemne rozptýlených v spojivách riediteľných vodou. Technika, ktorá si vyžaduje skúsenosť a zmysel pre farebnú skladbu transparentných vrstiev. Možno ju, prirodzene, použiť celkom voľne buď priamo miešanými farebnými odtieňmi, alebo ich zložitým vrstvením za použitia lavírovanej monochrómnej podmaľby, zvyčajne hnedých alebo šedých odtieňov. Akvarel, ako prostriedok výtvarného umenia je všeobecne pokladaný za druhý najdokonalejší štýl po olejomaľbe.

Lektor: Prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD

 

      • pozri si viac fotiek

Výtvarný plenér v parku

Prináša možnosť tvorivého oddychu v prostredí parku Š. Moysesa v Žiari nad Hronom.
V ľahko dostupnom teréne v ktorom sa ponúkajú široké možnosti výberu maliarskych námetov s rôznou panorámou (voda, stromy). Kurz bol zameraný na relax, účastník si formu techniky zvolil sám (akryl, akvarel, pastel).

 


 

Paleta tvorivosti 2020

    

Akvarel, ako prostriedok výtvarného umenia je všeobecne pokladaný za druhý najdokonalejší štýl po olejomaľbe. Jeho možnosti sú čo do šírky použitia takmer nevyčerpateľné. V múzeách a galériách celého sveta sú diela vytvorené technikou akvarelu. Akvarel je ideálnym prostriedkom pre návrhy a štúdie veľkých kompozícií, ktoré majú byť neskôr vytvorené ako olejomaľby, tempera, či ako freska. Akvarel je tiež najpoužívanejšou ilustračnou technikou. Je to špeciálna technika maľby, ktorá spočíva v nanášaní farby na navlhčený podklad.

Lektor: Prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD

 

      • pozri si viac fotiek

Pastel je technika na hranici medzi maľbou kresbou. Farby nanášame tak, že ich môžeme navzájom rozotierať – miešať, a tým docielime zaujímavé a jemné maliarske prechody. Pre ľahkú roztierateľnosť je možné docieliť zamatový efekt. Z tohto dôvodu sa veľmi často využíva pastel na portrétovanie, či zobrazovanie aktov. Maľba pastelom je jedinečná tým, že umožňuje priamy kontakt maliara s médiom a povrchom.

Lektor: Prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD

 


Paleta tvorivosti 2019