Viva il canto 2023

Zapojte sa do 6. ročníka postupovej súťaže a prehliadky speváckych zborov Banskobystrického kraja
 
PROPOZÍCIE
 
Uzávierka prihlášok: 8. 5. 2023
Termín konania súťaže: 3. 6. 2023 v Evanjelickom kostole v Banskej Štiavnici
 
Vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum
Organizátor: Pohronské osvetové stredisko - kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja v Žiari nad Hronom
 
info: Mgr. Judita Frantová, spev@osvetaziar.sk, 045/6781 304
 
 
 

Čas a miesto konania

03.06.2023
00:00
Banská Štiavnica, Evanjelický kostol