Umelecký prednes 2023

Regionálné kolá celoštátnej súťaže a prehlaidky Hviezdoslavov Kubín 2023

Termín a miesto:          

13. 4. Zechenterova Kremnica – regionálna súťažná prehliadka v umeleckom prednese prózy  III. – V. kategória a divadlá poézie (MsKS Kremnica)

14. 4. Hviezdoslavov Kubín  - regionálna súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie, prózy a tvorby detských recitačných kolektívov I.-II. kategória (POS ZH)

17. 4. Sládkovičova Štiavnica – regionálna súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie III. – V. kategória (Archanjel caffe bar Banská Štiavnica)
 
 
Záväzné prihlášky je potrebné vyplniť online na http://www.nocka.sk/sutaze-a- prehliadky/hviezdoslavov-kubin/, v časti „Chcem sa prihlásiť“, do 30. 3. 2023

Organizátori nižších kôl súťaží by mali označiť na postup súžiacich, ktorým bolo udelené 1. a  2. miesto v danom kole súťaže na http://www.nocka.sk/sutaze-a- prehliadky/hviezdoslavov-kubin/, v časti „Chcem sa prihlásiť“, do 30. 3. 2023

Organizátor: Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom  – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja
Vyhlasovateľ:Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Kontakt: Laura Mikulová, divadlo@osvetaziar.sk

Čas a miesto konania