Tvorivé dielne pre fotografov

Pozývame Vás zúčastniť sa fotografických tvorivých dielní v rámci celoslovenskej súťaže Najkrajšia dovolenková fotografia 2022.
 
Čaro fotografického dokumentu
 
21. - 22. 10. 2022
 
Miesto konania: Ubytovňa Marína, Banská Štiavnica (Kutnohorská 1, 969 01 Banská Štiavnica)
Lektor: Ondrej Karnas
Účastnícky poplatok: 45 € (vrátane stravy a ubytovania)
 
 
 
Harmonogram:
 
Piatok 21.  10. 2022
13.00 - 17.00 Príchod Ubytovňa Marína 
17.00 - 17.30 Stretnutie a prezentácia v spoločenskej miestnosti
17.30 - 18.30 Večera (Svätá Barborka)
18.30 - 20.30 Tvorivá dielňa: Večerné fotografovanie Banskej Štiavnice (typy, triky) 
 
Sobota 22. 10. 2022
8:00 -   9.00 Raňajky 
9.30 - 12.00 Tvorivá dielňa: Typy a rady ako postupovať pri fotodokumentácii zážitkov z dovolenky, výletov
a kultúrno-spoločenských udalostí. (teoretická a praktická časť) 
12.00 - 14.00 Obed (Svätá Barborka)
14.00 - 16.00 Tvorivá dielňa – pokračovanie
16.00 - 16.30 Vyhodnotenie a ukončenie
 
Nezabudnite si fotografické prístroje resp. stojany.
 
V prípade záujmu je zabezpečené ubytovanie pre účastníkov aj v sobotu 22. 10. 2022.
 
Časy v harmonograme sa môžu zmeniť v prípade situácie.
 
Informácie: Mgr. Miroslav Hric pos.fotofilm@gmail.com alebo 0908 288 897
 
 
 

Čas a miesto konania