Textilná tvorba

Výstava TEXTILNÁ TVORBA je ojedinelá svojho druhu na Slovensku, poskytuje priestor na prezentáciu  neprofesionálnym tvorcom a študentom stredných umeleckých škôl, ktorí sa zaoberajú textilnou tvorbou
a čerpajú z  tradičnej ľudovej kultúry, pričom rešpektujú požiadavky moderného dizajnu. 

Textilná tvorba je každým ročníkom zaujímavejšia a pestrejšia a stala sa pravidelnou súťažnou výstavou neprofesionálnych tvorcov a študentov stredných odborných škôl, ktorí hľadajú nové možnosti sebavyjadrenia. Vznikla tak, nová zaujímavá spolupráca s vyspelými neprofesionálnymi výtvarníkmi a študentmi v dekoratívnej a úžitkovej textilnej tvorbe.

Do súťaže sa prihlásilo 115 autorov s 204 prácami. Odborná porota odporučila vystaviť 149 prác od 99 zúčastnených autorov. Do 10. ročníka celoslovenskej súťažnej výstavy sa zapojilo 5 stredných umeleckých škôl.

Súťažná výstava je dôkazom, že neprofesionálni umelci, ktorí sa venujú dnešnému textilu, nezabúdajú na tradície a remeslá a preto majú čestné miesto vo výstavných sieňach.

Pozývame Vás na jedinečnú výstavu,
ktorá je sprístupnená v priestoroch NBS Múzea mincí a medailí v Kremnici
od 8.12.2023 – 16.3.2024.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

pozri si fotky z vernisáže

Mgr. Magdaléna Gáfriková
045/ 6781302, 0908483585
pos.remesla@gmail.com

 

\

 

 

 

Čas a miesto konania