Tanec pre každého – Technika jazzového tanca

Technika jazzového tanca - praktický workshop pre vedúcich tanečných kolektívov
 
9. 10. 2022 o 10.00
v Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom
 
lektorka: Mgr. Bibiána Lanczová, ArtD.
 
vstupné: 5 €
 
 
kontakt: 045/6781 304, modernytanec@osvetaziar.sk
 
 
Z verejných zdrojov podporil

 

Čas a miesto konania