Tak píšem ja 2023 workshop

TAK PÍŠEM JA – rozvoj tvorivosti žiakov

Rozvíjať v žiakoch kreativitu je dnes už nevyhnutnosť. Pomáhať pri tom môže aj tvorivé písanie.

V súčasnosti sa tvorivé písanie stáva súčasťou každodenného vyučovania. Prínosom vyučovania je zvyšovanie úrovne jazykovej tvorivosti žiakov. Tvorivé písanie nabáda žiakov využívať vlastnú tvorivosť, pomáha zapojiť do aktivity celú ich osobnosť, skúsenosti, emócie, inteligenciu, pozornosť, predstavivosť i obrazotvornosť. 

Obsahové a tematické zameranie 

  • obrazová povaha textu

  • čítanie s porozumením

  • podpora zážitkovosti procesu vlastnej tvorby

 

Lektor: Mgr.art. Daniel Mališ

účastnícky poplatok: 1 €/žiak

 

kontakt: 045/6781 307, prevencia@osvetaziar.sk

Z verejných zdrojov podporil

 

 

 

 

Čas a miesto konania