Svet remesiel – Hrnčiarina 1

Na kurze určenom pre začiatočníkov sa účastníci oboznámia s hlinou a jej vlastnosťami, so spracovaním hliny, vytočiť na hrnčiarskom kruhu a osvoja si postup zdobenia keramiky s použitím vysokoteplotnej glazúry.

Z kurzu si odnesú niekoľko výrobkov, ktoré si vlastnoručne vytočia na hrnčiarskom kruhu a vyzdobia engobami. 

Dátum konania:
22. apríl  9.00–14.00
a
29. apríl  9.00–14.00

Lektor: Martin Deči

Cena kurzu: 47 €

PRIHLÁŠKA

 

Mgr. Magdaléna Gáfriková
tel. 045/ 6781302, 0908483585
e- mail:  pos.remesla@gmail.com

 

Čas a miesto konania