Dnes je 23.10.2018, meniny má Alojzia.

Sociálna prevencia

vytlačiť

Hlavným cieľom je napomáhať profesionalizácii riadiacich a metodických pracovníkov regionálnych osvetových, kultúrnych stredísk a to formou vzdelávacích, metodických, poradenských, publikačných činností. 

Ďalšou cieľovou skupinou preventívnej činnosti sú deti a mládež, rizikovým správaním a sociálnou patológiou najviac ohrozená veková skupina. Úlohou sociálnej prevencie je predchádzanie vzniku alebo možného vzniku zdravotných, sociálnych alebo iných problémov. Známe sú hlavne aktivity v oblasti prevencie drogových závislostí, AIDS alebo prevencia kriminality.

 

SAMOSTATNÁ ODBORNÁ ZAMESTNANKYŇA: Mgr. Michaela Šoucová

 

Fitness – pozitíva a negatíva, 24.6.2017 – Beseda sa konala na Strednej odbornej škole drevárskej v Žarnovici. Lektorkou besedy bola certifikovaná trénerka fitness Miroslava Matoušeková. Okrem pozitívach sa diskutovalo aj o nástrahách zdravého životného štýlu, o nebezpečenstvách užívania anabolík a iných látok na podporu svalovej hmoty, ktoré sú síce vysokoúčinné, ale nebezpečné. Po skončení besedy si študenti prezreli možnosti športu, ktoré ich škola ponúka, ako bazén, telocvičňa
a školské fitness centrum.

Polícia známa - neznáma, 7.12.2017 – výtvarná súťaž zameraná na prácu polície a prevenciu. 
Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Žiari nad Hronom aj tento rok pripravuje už 12. ročník regionálnej výtvarnej súťaže detí a mládeže pod názvom ,,Polícia známa - neznáma“.  Do súťaže sa môžu zapojiť deti materských a žiaci základných škôl 1. a 2 stupňa.
Cieľom súťaže je: Výtvarným prejavom dokumentovať a popularizovať činnosť polície, rôznymi formami a výrazovými prostriedkami výtvarného umenia vyjadriť svoj názor a postoj k spoločensky negatívnym javom. Priblíženie pracovných postupov policajného zboru a zvýšiť efekt sociálnej prevencie.

 OsvetaZiar na Facebooku

Odporúčame

Enkaustika - alchýmia farieb a tvarov

Rôzne

Poďte s nami objaviť starovekú výtvarnú techniku enkaustika na našom celodennom workshope. Úžasne tvorivé maľovanie horúcim voskom, krásnymi farbami ...

Zabudnuté remeslá – ornament výšivka krivou ihlou

Rôzne

Ďalším pokračovaním Zabudnutých remesiel bude 3 hodinový workshop ornament - výšivka krivou ihlou. Ukážeme si, a naučíme sa ...