Škola ľudového spevu

Stretnutie vedúcich detských folklórnych súborov a 3-4 detí z každého súboru ponúka nielen informácie k blížiacemu sa detskému folklórnemu festivalu Pod Inovcom, ale aj radosť, tvorivosť, poznanie, prehlbovanie vzájomných vzťahov a objavovanie, uchovávanie a rozvíjanie umenia ľudovej piesne.
Počas workshopu si deti spoločne s vedúcimi súborov vyskúšajú, ako sa dá pracovať s vlastným hlasom.
 
Výber ukážok ľudových piesní bude zameraný na náš región a spoločne s lektorkou Lenkou Škodovou ich budete môcť interpretovať, vytvoriť si spoločný zážitok a obohatiť svoje poznanie.
 
info: Jana Miháliková, folklor@osvetaziar.sk, 0905/11 77 95

Čas a miesto konania