Dnes je 27.11.2021, meniny má Milan.

Sám sebe editorom

Sám sebe editorom je vekovo neobmedzený webinár určení pre: neprofesionálnych autorov literárnej tvorby, moderátorov, ktorý si svoje texty musia sami pripraviť, pre žiakov literárno - dramatických odborov a členov literárnych klubov.

stiahni si prihlášku

Vaše prihlášky pošlite do 22. 11. 2021 mailom na adresu: litvorba@osvetaziar.sk

Vstupné: 1 € na osobu a uhrádza sa prevodom na účet: 

SK32 8180 0000 0070 0039 6385, VS: 25112021
Lektorka: Mgr. Lucia Panáčková

Náplň: 

  • možnosti inšpirácie
  • možnosti transformácie textov
  • analýza sociálnych skupín
  • čo čítať
  • vlastný text s porozumením
  • štylistika rukopisov

Kontakt: Ivana Žňavová,  0918 846 480

 

Z verejných zdrojov podporil

 OsvetaZiar na Facebooku