Rozprávkové javisko - krajská súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti

Srdečne vás pozývame na 51. ročník celoštátnej postupovej súťaže
a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá Priadka,
 
ktorý sa uskutoční v dňoch 18. - 19. apríla 2024
v divadelnej sále v Mestskom kultúrnom stredisku v Žiari nad Hronom.
 
Vystupovať budú detské divadelné súbory s víťaznými inscenáciami z regionálnych prehliadok z celého BBSK:
 
18. apríl
  • Fun..tázia - DDS Dokorán (ZŠ L. Novomeského, Lučenec)
  • „Nájdený“ - Lastovičky (Špeciálna ZŠ, Zvolen)
  • Cesta Malého princa - DDS Athéna (Cinobaňa)
  • Zakliati - DDS Tri facky (ZUŠ Rimavská Sobota)
  • Najhlúpejší z hlúpych Janov - DDS Kopačky (ZUŠ Rimavská Sobota)
  • Dievčatko - DDS Facka (ZUŠ Rimavská Sobota)

19. apríl

  • Priam(a) rozprávka - DDS Sovíčatá (ZŠ a MŠ M. Hella, Štiavnické Bane)
  • (S)prostota naša - DS pri ZUŠ Slovenská Ľupča
  • Muška Svetluška - DDS Dajsi (ZUŠ Brezno)
  • Chlapec bez mena - DDS Bodka (ZUŠ Veľký Krtíš)
 
vstupné: 1 € (na deň)
 
kontakt: Mgr. Peter Albert, pos.divadlo@gmail.com, 0918 188 610
 

Podujatie je finančne podporené

 

Čas a miesto konania