Rozprávkové javisko 2023 propozicie

Všetci malí divadelníci ukážte sa na ROZPRÁVKOVOM JAVISKU!

Regionálnej súťažnej prehliadke detskej dramatickej tvorivosti
V rámci 50. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka 2023

Termín: 22. 3. 2023
Miesto:
 Kino Vatra Nová Baňa
 
 
Do súťaže sa súbory prihlasujú vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie v časti „Chcem sa prihlásiť“ do 10. 3. 2023.
 
Organizátor podujatia: Pohronské osvetové stredisko, Žiar nad Hronom – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja
Spoluorganizátor:
 mesto Nová Baňa
Vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum
 
Kontakt: Laura Mikulová, divadlo@osvetaziar.sk
 

Čas a miesto konania