Priadky

Kurz pre začiatočníkov,
na ktorom sa zoznámite s ovčou vlnou a vretienkom.
Vyrobíme si vlastné klbko z ovčej vlny a jemného farebného merina. 

V minulosti to boli pravidelné stretnutia žien či dievčat určené na pradenie. Trvali od novembra do jari, obvykle po fašiangy. Vlákna ľanu, konope a vlny sa pomocou vretena alebo kolovrátku spriadali do nite doma alebo v skupinkách – ženy a dievčatá obvykle zvlášť. Ženy sa navzájom striedavo navštevovali, dievčatá boli členené do rovesníckych skupín. Na obdobie priadok si dohodli jeden dom v ktorom priadli. Za prenájom gazdinej obvykle napriadli, alebo sa jej poskladali na naturálie či vykonávali niektoré práce. Spoločne zabezpečovali petrolej na svietenie a drevo na kúrenie v izbe. V čase zábav si priniesli poživatiny, po skončení priadkového obdobia izbu vymazali a vybielili. Priadlo sa každý deň okrem soboty a nedele. Dni, v ktorých sa podľa poverových predstáv priasť nesmelo počas stridžích dni, sa využívali na ľúbostné čary, spoločné zábavy a hry. 

Tešíme sa na Vás 

Lektorka: Magdaléna Slivková

Cena kurzu: 5 €

PRIHLÁŠKA

Mgr. Magdaléna Gáfriková
tel. 045/ 6781302, 0908483585
mail: pos.remesla@gmail.com

 

 

Čas a miesto konania