Dnes je 31.03.2020, meniny má Benjamín.

Prednes v praxi

Prednes v praxi pre recitátorov, moderátorov a členov ZPOZ.
Na workshope sa budeme venovať  zvukovej  stránke prejavu (fonetika, ortoepia, tempo reči, prestávky) a tiež kinetickej zložke prejavov.
 
17. 3. 2020 13.45 v Pohronskom osvetovom stredisku.
 
Pri ústnom prejave hovoriaci podáva ďalej pomocou zvukov informácie poslucháčovi. Predpokladom pre prijatie správnej informácie je pekné a správne tvorenie slov, ich výslovnosť a využívanie zvukových prostriedkov. Verbálny prejav býva sprevádzaný pohybmi, najmä rúk a tváre. Kinetika môže prejav spestriť, skompletizovať alebo naopak pokaziť.

Praktické cvičenia, ukážky a úlohy k danej problematike prinesie lektor workshopu PhDr. Marcel Olšiak, PhD. z katedry slovenského jazyka a literatúry Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
 
Účastnícky poplatok 3 €
Prihlasovanie do 12. 3. 2020, pos.divadlo@gmail.com, 045 6781 301

Workshop v rámci projektu Poklady na Hrone z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

„Slovo má ľahkosť vetra a silu hromu.“ Victor Hugo

 OsvetaZiar na Facebooku

Odporúčame

AMFO 2020

Rôzne

Virtuálna prehliadka AMFO 2020 32. ročník regionálnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby pozrite si prehliadku ...

Veľkonočná kraslica

Rôzne

Milé deti, milí rodičia pozor! Domáca internetová výtvarná súťaž - maľujte, kreslite, tvorte, skrátka sa bavte!

Salamander a baníctvo očami detí, mládeže, ale i dospelých 2020

Rôzne

Vyhlasujeme 22. ročník nadregionálnej súťaže Salamander a baníctvo očami detí, mládeže, ale i dospelých 2020 Nezmeškajte príležitosť a pripojte sa k nám! ...