Dnes je 05.07.2020, dnes je Sviatok sv. Cyrila a Metoda.

Prednes v praxi

Prednes v praxi pre recitátorov, moderátorov a členov ZPOZ.
Na workshope sa budeme venovať  zvukovej  stránke prejavu (fonetika, ortoepia, tempo reči, prestávky) a tiež kinetickej zložke prejavov.
 
17. 3. 2020 13.45 v Pohronskom osvetovom stredisku.
 
Pri ústnom prejave hovoriaci podáva ďalej pomocou zvukov informácie poslucháčovi. Predpokladom pre prijatie správnej informácie je pekné a správne tvorenie slov, ich výslovnosť a využívanie zvukových prostriedkov. Verbálny prejav býva sprevádzaný pohybmi, najmä rúk a tváre. Kinetika môže prejav spestriť, skompletizovať alebo naopak pokaziť.

Praktické cvičenia, ukážky a úlohy k danej problematike prinesie lektor workshopu PhDr. Marcel Olšiak, PhD. z katedry slovenského jazyka a literatúry Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
 
Účastnícky poplatok 3 €
Prihlasovanie do 12. 3. 2020, pos.divadlo@gmail.com, 045 6781 301

Workshop v rámci projektu Poklady na Hrone z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

„Slovo má ľahkosť vetra a silu hromu.“ Victor Hugo

 OsvetaZiar na Facebooku

Odporúčame

Tak píšem ja 2020

Rôzne

Si literárnym nadšencom? Baví ťa písanie? Aktívne tvoríš? Chceš mať možnosť ocenenia tvojej tvorby? Tak ...

Mladý žurnalista

Rôzne

Mladý žurnalista - tvorivá literárna školička Milé deti a rodičia !   Leto už začalo. Poďme ho stráviť kreativne a tvorivo.   Pohronské osvetové ...