Prednes v praxi

Workshop pre pedagógov, tvorcov a hodnotiteľov umeleckého prednesu.

Účastníci vzdelávania budú prechádzať jednotlivými fázami vzniku umeleckého prednesu.

Seminár bude obsahovať úvod do problematiky umeleckého prednesu, inšpiráciu, ako a kde hľadať vhodný text pre recitátora od detí až po dospelého interpreta, a pohľad na to, v čom spočíva novodobá – experimentálna interpretácia umeleckého textu. Súčasťou budú aj ukážky.

Lektorka: Mgr. Renata Jurčová – režisérka, tvorkyňa divadla poézie, lektorka umeleckého prednesu, metodička NOC pre umelecký prednes a divadlo poézie. Svoje mnohoročné skúsenosti pri príprave recitátorov sa snaží zúročiť a odovzdávať v tvorivých recitačných dielňach na celom Slovensku.

Podujatie bude prebiehať v Pohronskom osvetovom stredisku.

Časová dotácia vzdelávacieho podujatia je 7,5 h vrátane prestávky na obed.

Prihlásiť sa je možné vyplnením online formulára do 10. 10. 2022.

Účastnícky poplatok 4 € môžete uhradiť:

- bankovým prevodom na účet SK32 8180 0000 0070 0039 6385, variabilný symbol 1210,

- osobne v deň konania podujatia.

 

Ľahké občerstvenie káva/čaj, voda budú k dispozícii na podujatí.

Obed je možné objednať si priamo do POS ZH na vlastné náklady.

V prípade otázok kontaktuje divadlo@osvetaziar.sk alebo 0949 721 782

 

 

Čas a miesto konania