Ponuka prebytočného hnuteľného majetku

Dátum zverejnenia: 09.12.2022, 00:00 hod.
 
V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom BBSK schváleným Uznesením Zastupiteľstva č. 307/2020 zo dňa 27. februára 2020, oddiel V, článok 15, zverejňujeme informácie o neupotrebiteľnom hnuteľnom majetku BBSK v správe Pohronského osvetového strediska v Žiari nad Hronom v nadobúdacej hodnote od 500,- Eur  a na webovej stránke BBSK pre organizácie a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK na dobu 30 dní.
 

Inventárne číslo

Názov majetku

Obstarávacia cena €

Zostatková hodnota €

rok

nadobudnutia

dôvod neupotrebiteľnosti

 

8 112119120

Repro ARS 6803 2ks a 9920

658,57

0

01.08.1991

nekonpatibilné zastaralé

5 323 5024

Osvetlovacia technika

1427,31

0

01.01.2008

nekonpatibilné zastaralé

3 843 7010

Mixážny pultSPRIT+kábel

1194,98

0

01.09.1999

nefunkčný

3 843 7023

Set kufrov 5 ks

848,10

0

01.03.2007

 

prebytočné ,poškodené

3 843 7025

Videokamera Panasonic SDR-H2

862,71

0

 

01.12.2007

zastaralá

 

V prípade záujmu prosím kontaktujte: Lucia Pivarčiová  045/6781310