Polnočná omša 

Polnočná omša od Petra Karvaša je jednou z najlepších slovenských drám.
 
V dramatických udalostiach konca druhej svetovej vojny sa odohráva aj dráma v naoko obyčajnej rodine. Najmladší syn manželov Kubišovcov je partizán, starší gardista, dcéra arizátorka. Večerajú s nacistom a ich nádejnou nevestou je komunistka. Situácia pri štedrovečernom stole je rovnako napätá ako situácia na fronte. 

Pomníkové divadlo, Hliník nad Hronom

Réžia a dramaturgia: Edo Šebian

Vstupné 4 €
 
Vstupenky je možné si zakúpiť 15 minút pred začatím predstavenia v sále POS ZH, alebo v pracovných dňoch
v administratívnej budove POS ZH.
V prípade otázok kontaktujte divadlo@osvetaziar.sk
 

Čas a miesto konania