Polícia známa neznáma 2024 propozície

Opäť vyhlasujeme deťmi obľúbenú regionálnu výtvarnú súťaž POLÍCIA ZNÁMA NEZNÁMA

avšak INOVUJEME ????

Tento rok sme prišli s novinkou, 19.ročník bude patriť téme „DOPRAVA“  
čo otvára množstvo nových dverí do sveta kreativity, automobilov a dopravných značiek.

Súťažné práce môžu zobrazovať rôzne situácie:

-       Dohľad nad bezpečnosťou premávky v obytnej zóne

-       Plynulosť cestnej premávky a jej riadenie

-       Dopravné značenie ( značky)

-       Cestná kontrola

-       Meranie rýchlosti

-       Účastníci cestnej premávky

-       Vodiči motorových a nemotorových vozidiel

-       Vozidlá s právom prednostnej jazdy 
(mestská polícia, vládne vozidlá SR, hasičský a záchranný zboru, horskej záchrannej služby, záchrannej zdravotnej služby, ozbrojených síl, vojenská polícia a iné)

 

Súťažné kategórie:

I. kategória – žiaci materskej školy

II. kategória – žiaci prvého stupňa základnej školy

III. kategória – žiaci druhého stupňa základnej školy

 

Technike a fantázii sa medze nekladú.

Tešíme sa na detské práce a vidíme sa v októbri ????

PROPOZÍCIE

Uzávierka súťaže 28.06.2024

Vernisáž  10.10.2024, 10.00h., Mestské kultúrne centrum, Žiar nad Hronom

 

Kontaktná osoba: Ivana Žňavová, 045/6781307, pos.prevencia@gmail.com

 

Čas a miesto konania

30.06.2024
00:00
Pohronské osvetové stredisko