Polícia známa neznáma 2023

S príchodom Vianoc sa blíži aj vyhodnotenie regionálnej výtvarnej  súťaže Polícia známa neznáma.

Súťaž má regionálny charakter, cieľovou skupinou sú deti materských a žiaci základných a základných umeleckých škôl v okresoch Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom. 

Tento rok sa do súťaže zapojilo 25 školských zariadení s takmer 200 prácami.

Vernisáž sa uskutočnila dňa 14.12.2023 o 9:30hod. v priestoroch ORPZ v Žiari nad Hronom.

Výstava je sprístupnená do 14.01.2024 počas stránkových dní ORPZ v Žiari nad Hronom.

pozri si fotky z vernisáže

Veríme, že si v tomto krásnom zimnom období nájdete čas a prídete so svojimi deťmi, vnúčatami a kamarátmi pozrieť si výstavu a možno nájsť ten svoj obrázok.

 

Info: Ivana Žňavová, prevencia@osvetaziar.sk, 0918846480, 045/6781307

 

Čas a miesto konania