Okamih výrazu - Kompozícia a výstavba fotografického obrazu