Vzdelávacie aktivity

Dlhodobý projekt pre vedúcich tanečných kolektívov, tanečných pedagógov a aktívnych tanečníkov. Školenia a workshopy sú zamerané na rôzne tanečné žánre, teoretickú a praktickú prípravu vedúcich tanečných kolektívov v oblastiach: pedagogika, psychológia, pohybová príprava, psychomotorický vývin detí, správne držanie tela, tanečná príprava detí predškolského veku, tvorba choreografie a kondičná príprava. Zameriava sa hlavne na vzdelávanie vedúcich nefolklórnych tanečných kolektívov a prípravu aktívnych tanečníkov na súťaže a štúdium v tanečnom odbore.


 
Letná tanečná školička CoolDance
24.–28.7.2023 
 
Počas leta sme pre deti pripravili 5 dní bohatých na zážitky a rôzne pohybovo-hudobné aktivity ako hip-hop, break dance, graffiti, rap. Spoločne sme natočili videoklip, zložili vlastnú rapovú pieseň, maľovali tričká, pripravili program pre rodičov a zažili veľa veselých momentov s lektormi z Planéty pohybu - Biosom, Diom a Zlatým levom.