Osveta na kolesách 4

Ako už názov napovedá, ide o cyklus putovných kultúrno – vzdelávacích aktivít pre seniorov, ktorí sú klientami DD a DSS v okresoch Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom a nemajú možnosť navštevovať rôzne podujatia.

Naše putovanie ukončíme v zariadení Domov Márie v Banskej Štiavnici. Nakoľko seniori veľmi radi trávia čas pri ľudovej hudbe, príde k nim zaspievať FSk Brezničianka z Tekovskej Breznice
Okrem počúvania ich srdcu blízkeho folklóru si lektorka Zuzana Ulbríkova pripravila tvorivú dielničku zameranú na dekorácie z macramé.

Ide o prepojenie zmyslov, akými sú zrak, hmat a čuch, podpora jemnej motoriky, rozvoj kreativity, umeleckej zručnosti a v neposlednom rade o pohladenie duše folklórom, ktorí je seniorom najbližší.

 

Kontakt: pos.prevencia@gmail.com, 0456781307

S finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

 

Čas a miesto konania