Okamih výrazu – Jesenná Banská Štiavnica

Fotografické tvorivé dielne
pre amatérskych fotografov a záujemcov o fotografovanie 2023

Téma: Zážitkové dokumentárne fotografovanie, Kreatívne fotografovanie jesennej  krajiny v Banskej Štiavnici.

Náročnosť: začiatočníci až pokročili - nie je podmienkou

Lektor: Mgr. Ondrej Karnas

Účastnícky poplatok: 10 € 

Termín: 21. 10. 2023 (od 9.00 - 15.00 hod.)
V Banskej Štiavnici (Domov Života)

Elektonická PRIHLÁŠKA

Informácie: Mgr. Miroslav Hric 0908 288 897 alebo fotofilm@osvetaziar.sk pos.fotofilm@gmail.com   

 

Obsahové a tematické zameranie tvorivého stretnutia Jesenná Banská Štiavnica

Cieľ: Kreatívne fotografovanie jesennej  krajiny v  Banskej Štiavnici.

Náplň: 

  • ako fotografovať krajinu, architektúru a pamiatky;
  • výber motívu a kompozícia krajinárskej fotografie;
  • výber objektívu, filtre, statív;
  • ukážky krajinárskej fotografie;
  • fotografovanie v plenéru Banskej Štiavnice.

Časový harmonogram

Sobota 21. 10. 2023

Príchod a prezentácia účastníkov do 9.00 h. : Banská Štiavnica (Domov Života, Pletiarska 1613/9, Banská Štiavnica)
09.00 – 10.00: Teoretická príprava (Domov Života)
10.00 – 12.00: Tvorivé fotografovanie (Banská Štiavnica)
12.00 – 13.00: Obed (Domov života)
13.00 – 14.30: Tvorivé fotografovanie – spracovanie a prác v PC
14.30 – 15.00: Vyhodnotenie a ukončenie

Materiálno - technické a obsahové zabezpečenie účastníkmi:
Účastníci si prinesú fotografický prístroj a podľa možnosti statív.

Poznámka:
Časový rozvrh môže byť upravený podľa  autobusových spojov a počasia, individuálnych možností účastníkov.

Z verejných zdrojov podporil

 

 

 

Čas a miesto konania