Ochrana duševného vlastníctva

Možno ani nevieme, čo máme. Chcete si urobiť prehľad v pojmoch duševné vlastníctvo, patent, vynález? Organizujeme prednášku v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Lektorka: Mgr. Michaela Skúpa,  PhD.

Obsah prednášky:
Čo je to duševné vlastníctvo?
Čo je to patent ako jedna z dôležitých súčastí duševného vlastníctva?
Ako súvisí patent  s vynálezom?
Aké sú najznámejšie slovenské, ale aj svetové patenty

Duševné vlastníctvo predstavuje majetok nehmotnej povahy, ktorý je výsledkom myslenia a tvorivosti. Môže ním byť napr. vynález, literárne či umelecké dielo, priemyselný dizajn, výkon umelca, obchodná značka, diplomová práca, obsah a adresa webovej stránky, spoločenská alebo počítačová hra, know-how a pod.

Patent je právny dokument, ktorý poskytuje počas jeho platnosti majiteľovi výlučné právo na využívanie alebo poskytovanie vynálezu, ktorý je predmetom patentu, iným osobám, ako aj právo na zabránenie kopírovaniu, výrobe, predaju a vývozu tohto vynálezu bez jeho súhlasu.

 
viac info:
Ing. Daniela Dianová
045/ 678 13 07, 0948 222 837

 

Čas a miesto konania