Melekova Divadelná Nová Baňa 2024 propozície

Regionálna súťažná prehliadka neprofesionálnych divadiel dospelých
okresov Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom

V rámci 49. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla dospelých Belopotockého Mikuláš 2024

Termín: 18. - 21. 3. 2024
Miesto: Kino Vatra Nová Baňa

PROPOZÍCIE

Do regionálneho kola súťaže sa súbory prihlasujú vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra: https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit/prihlasenie v časti „Chcem sa prihlásiť“ do 5. 3. 2024.

Kontakt: Mgr. Peter Albert, divadlo@osvetaziar.sk

Organizátor podujatia: Pohronské osvetové stredisko, Žiar nad Hronom – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja
Spoluorganizátor: mesto Nová Baňa
Vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum

Podujatie je finančne podporené

     

 

Čas a miesto konania