Ľudová klenotnica Verbovačka

DFS a DĽH Hroniarik v programe VERBOVAČKA
predstavia autentický folklór z nášho regiónu
,
ktorého súčasťou sú nielen detské hry, ale aj ukážka tanečnej zábavy
a rozlúčka pred odchodom na front v 1. svetovej vojne (1914-1918).

Piatok 27.10.2023 o 17,00 hod. v Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom z cyklu Ľudová klenotnica.

Detský folklórny súbor Hroniarik pracuje pod vedením učiteľa Pavla Jankova v tanečnom odbore, detská ľudová hudba Hroniarik pracuje v hudobnom odbore pod vedením Zuzany Sykorjakovej Dis.art. v Základnej umeleckej škole Zity Strnadovej-Parákovej v Žiari nad Hronom. Žiaci si tu nadobúdajú vzdelanie v oblasti ľudového tanca a hudby a jeho krásnych a hlbokých tradícií na Slovensku.

DFS Hroniarik sa v roku 2023 zúčastnil regionálnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov ENIKI BENIKI, kde získal zlaté pásmo s postupom do krajského kola.
Vystúpenia: folklórny festival Pod Inovcom, podujatia, ktoré organizuje mesto: uvítanie detí do života, fašiangy, plesy, MDŽ, stavanie mája, dni seniorov, mesiac úcty k starším, vianočné vystúpenia ... 

V rámci sprievodného podujatia sa môžete zúčastniť workshopu Vylievanie cínom s lektorom Milanom Látkom.

 

Kontakt: Jana Miháliková, 0905/11 77 95, vzdelavanie@osvetaziar.sk

 

 

Čas a miesto konania