Ľudová klenotnica Ozveny

Detský folklórny súbor Dukátik vznikol v októbri 2015 pri Základnej umeleckej škole J. L. Bellu v Kremnici na podnet rodičov detí z Kremnice a okolia, ktorým chýbala záujmová činnosť orientovaná na folklór v tomto regióne.

Vďaka nadšencom: Mgr. Tatiana Holečková, Mgr. art. Miška Pavlová, Marko Plachetka Dis. art. a Mgr. art. Marek Žufka vznikol detský folklórny súbor Dukátik, ktorý je aktívny dodnes.

V programe plnom spevu, hudby a tanca „Ozveny“ odprezentuje detský folklórny súbor Dukátik svoju činnosť a ukážku folklóru z rôznych regiónov Slovenska.

Súčasťou vstupného vo výške 5 €
je sprievodný program Tanečný dom s ľudovou hudbou Hron, ktorý sa uskutoční po hlavnom programe.

info: Jana Miháliková, folklor@osvetaziar.sk, 0905/11 77 95

 

 

Čas a miesto konania