Ivo Janeček – Čas snívania

Ivo Janeček – Čas snívania

Čas snívania – Ivo Janeček

Fraktálne obrazy

Výstava prebieha vo výstavných priestoroch
Pohronského osvetového strediska od 9. 9. do 31. 10. 2022.
Výstava je sprístupnená každý pracovný deň od 7.00 - 16.00 hod.

Vernisáž výstavy 9. 9.2022 o 16.00 hod.
Kultúrny program Nela Šajbanová 

Ivo Janeček viac ako 25 rokov pôsobí ako lektor, kouč a terapeut v oblastiach hĺbkovej abreaktívnej psychoterapie, koučingu, šamanských techník. Vedie kurzy Prechody cez žeravé uhlíky.

Ako sám o sebe hovorí, nie je žiadny guru. Vždy sa zaujímal o výtvarné umenie a trpel pocitom, že nevie kresliť. Časom ale objavil fotografovanie, začal študovať teóriu fotografie, estetiku a históriu umenia. Fotografuje hlavne prírodu, makro a tiež prírodné štruktúry, a to bola jedna z ciest, ktorou sa dostal 
k fraktálom.

Druhá cesta bol záujem o informačné technológie. V tejto oblasti pôsobil ako lektor a privedla ho k práci
s ľudmi a ich rozvoju. Dnes v jeho práci s ľuďmi prevažuje zameranie na osobnostný rozvoj a vzťahy.

A to je tretia cesta k fraktálom. Podľa vedeckých štúdií pozorovanie fraktálov veľmi rýchlo a efektívne znižuje úroveň stresu. Tvorba fraktálov je pre Iva spojením všetkého, čo je pre neho dôležité.

Žije a pracuje v Novej Bani, obvykle ho môžete stretnúť v cukrárni Alžbetka, kde visia aj jeho obrazy. Miluje motorky, dobré jedlo, hudbu a svoju ženu.

Viac o fraktáloch a ďalších aktivitách Iva Janečka 
sa môžete dozvedieť:
www.fractaleemotions.com www.nejsem.guru www.firewalking.cz