Inšpirácie pre folklór Ľudové tradície

Ľudský život sa odohráva v cykloch, ktoré sú oddávna nemenné: narodenie, detstvo, mládenectvo
a dievoctvo, svadba a napokon skon.

V našom prostredí sa takýto kolobeh odohrával v rodine, kde žijú rodičia, vyrastajú deti, vnuci a dožívajú starí rodičia. Aby sa človeku ľahšie žilo, aby tieto zlomové okamihy i všedný deň rodina ľahšie zvládla a aby ich
človek prekonával dôstojne, na to sa sformovali rituály, ktoré podčiarkujú slávnostný, zábavný i smútočný akt.

Ústrednou témou workshopu je Tradičná výchova detí v rodine a detské hry, ktorou nás
prevedie významná etnologička PhDr. Katarína Nádaská, PhD.

Podrobnejšie priblíži rozsiahly a pestrý komplex javov, ktoré v živote tradičnej slovenskej
rodiny súviseli a sú spojené s narodením dieťaťa, potom jeho začleňovaním do dedinského
spoločenstva. K výchove v rodine neodmysliteľne paria aj detské hry.

PRIHLÁŠKA
 
Prihlásiť sa môžete do 27.5.2024
Vstupné: 4,00 €/folklórny kolektív

V cykle Inšpirácie pre folklór v priebehu roka 2024 pripravujeme:

  • ĽUDOVÝ TANEC

  • ĽUDOVÝ SPEV

 

info: Jana Miháliková, folklor@osvetaziar.sk, 0905/11 77 95

workshop z verejných zdrojov podporil 

 

Čas a miesto konania