Inšpirácia 2022 tvorivé dielne

Inšpirácia 2022 - výtvarno tvorivé dielne pre deti, mládež a dospelých s rôznym typom zdravotného a znevýhodnenia.

Výtvarno tvorivé stretnutie pre zdravotne a inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva ktoré, sa konajú v dvoch tvorivých dielňach, témy sú maľovanie, kreslenie, kombinované techniky.

13. a 20. október 2022 od 9.30 do 12.30 h v Pohronskom osvetovom stredisku

Súčasťou tvorivých dielní bude výstava spojená s vernisážou, kde budú vystavené diela účastníkov.

Lektor (Arteterapeut): PaedDr. Zuzana Hufková Bódiová

prihláška

Podujatie je finančne podporené Ministerstvom Kultúry Slovenskej republiky.

 

Čas a miesto konania