Horákova rečnícka Štiavnica

regionálne kolo

Ako sa rodí rečník? Musí rozprávať a skúšať to na správnom mieste.
Ak vám nie je zaťažko rozprávať príbehy, ukážte sa 29.11.2023 na súťaži v Banskej Štiavnici, možno to raz bude Vaše povolanie.

Poslaním súťaže je formovanie vzťahu mladých ľudí k rodnému jazyku, rozvíjanie verbálno-komunikačných schopností mládeže, skvalitňovanie ich rečového prejavu, vyhľadávanie talentovaných žiakov, rozvíjanie ich nadania, vytvorenie konkurenčného prostredia na vzájomné porovnávanie svojich schopností, spoznávanie diela Jozefa Horáka a ďalších významných autorov žijúcich, alebo pôsobiacich v okresoch Banská Štiavnica, Žarnovica a Žiar nad Hronom.

Prihláška

 

viac informácií:

Mgr. Daniela Dianová
banskastiavnica@osvetaziar.sk
0915 819 989

Čas a miesto konania