Grafológia

Od prevzatia rukopisu až k samotnému vyhodnoteniu písma je dlhá cesta. Je potrebné zistiť mnoho znakov, ktoré sa nedajú hodnotiť samostatne, ale len vo vzájomnej interakcii (veľkosť, sklon, ubiehavosť, šírka, viazanie, spojitosť, ostrosť…).

Obsah kurzu: 

  • história písma
  • základy psychológie
  • história grafológie
  • grafologické zákony
  • grafologické znaky (16 znakových skupín)
  • podpis
  • potrebné informácie o pisateľovi
  • postup rozboru                       
  • ukážka rozboru konkrétneho rukopisu aj s povahopisom.

Lektor: Mgr. Peter Bakay
externý vyučujúci grafológie na Katedre slovenského jazyka FF UKF v Nitre, člen a bývalý viceprezident Slovenskej grafologickej spoločnosti, vedie kluby grafológie v Nitre.

Na konci kurzu každý dostane potvrdenie o jeho absolvovaní.

Prihlásiť sa môžete do 15. 8. 2022, link: https://forms.gle/Z275raeBuoYdpRhW7

kontakt: litvorba@osvetaziar.sk

 

Čas a miesto konania