Eniki beniki 2023

regionálne kolo 29. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov v okresoch Banská Štiavnica, Žarnovica, Žiar nad Hronom

V súťaži sa predstavia detské folklórne súbory prezentujúce tradičné hudobné, tanečné, hrové, obradové i zvykoslovné prejavy Slovenska.

Vyhlasovateľ: Národné osvetové centrum
Hlavný organizátor: Pohronské osvetové stredisko - kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja
Spoluorganizátor: Obec Hliník nad Hronom

 

info: Jana Miháliková, folklor@osvetaziar.sk, 0905/11 77 95

 

Čas a miesto konania