Dnes je 20.10.2020, meniny má Vendelín.

Zverejňovanie dokumentov

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2011 sú ministerstvá, ústredné orgány štátnej správy, verejnoprávne inštitúcie a ich podriadené organizácie povinné zverejňovať zmluvy ako aj dodatky k zmluvám, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR.

 

 OsvetaZiar na Facebooku

Odporúčame

Prednes v praxi

Vzdelávanie

Prednes v praxi pre recitátorov, moderátorov a členov ZPOZ. Budeme sa venovať  zvukovej  stránke prejavu (fonetika, ortoepia, tempo ...

Polícia známa - neznáma

Výstavy

Pohronské osvetové stredisko, v spolupráci s Okresným riaditeľstvom policajného zboru v Žiari nad Hronom a mestom Žiar nad Hronom Vám prináša už 15. ...

Hrnčiarsko – keramický kurz

Vzdelávanie

Hrnčiarsko – keramický kurz  Zamilujte si s nami hrnčiarstvo. Priučte sa jednému z najstarších remesiel nielen v našom ...

Mobbing, realita 21. storočia

Vzdelávanie

Mobbing, realita 21. storočia ...rafinová šikana, s ktorou sa stretávame takmer na každom pracovisku či už v skrytej alebo ...