DivaDielňa

workshop pre vedúcich divadelných súborov a divadelníkov

Ako najlepšie stvárniť divadelnú postavu

 

Analýza dramatickej postavy 21.10.2023 - webinár

Interpretácia dramatickej postavy 22.10.2023 – Pohronské osvetové stredisko

 

Cieľom workshopu je analýza dramatickej postavy v jednotlivých typoch hrách, príprava pred hereckou kreáciou, ako sa vyhýbať hereckým šablónam pri tvorbe postavy, prečo moja postava koná tak ako koná, aká je jej vnútorná a vonkajšia charakteristika, akými špecifikami ju odlíšim od ostatných postáv, čo chcem svojou postavou povedať, ako ponúknem režisérovi svoju predstavu o postave.

Výsledkom workshopu bude základná príprava analýzy postavy pre herca, ktorá je platná pri každom naštudovaní dramatickej postavy.

Účastníci si môžu priniesť svoje vlastné texty, ale aj nemusia, prípadne rozpracovanú hru, v ktorej hrajú postavu, prípadne chcú režírovať.

Počas dvoch dní sa účastníci pomocou tvorivých cvičení na konkrétnych dramatických textoch budú venovať základným otázkam v troch okruhoch.

1.  Analýza dramatickej postavy – základy a jej prenos na javisko

2. Herecká interpretácia postavy – používanie hereckých výrazových prostriedkov: hlas, reč, mimika, gesto, pohyb a postoj, tvorba dialógov na javisku

3. Spolupráca herec a režisér na javisku – tvorba mizanscén, budovanie dramatických situácií, režijná kniha, plán inscenácie na javisku, vzťah herca so scénografiou

Lektorka: Mgr.art. Katarína Mišíková Hitzingerová, ArtD.

PRIHLÁŠKA

Účastnícky poplatok je 8 € a zahŕňa obe podujatia.
číslo účtu: SK32 8180 0000 0070 0039 6385, VS: 212023

Info: Mgr. Lenka Jakubíková divadlo@osvetaziar.sk, 0915 819 989

 

Z verejných zdrojov podporil

 

 

Čas a miesto konania