DivaDielňa

Interpretácia a analýza dramatickej postavy
ako najlepšie stvárniť postavu z divadelnej hry
- základy prenosu dramatickej postavy na javisko
herecká interpretácia postavy
spolupráca herec a režisér na javisku
– tvorba mizanscén, budovanie dramatických situácií, režijná kniha, plán inscenácie na javisku, vzťah herca so scénografiou


CIEĽOVÁ SKUPINA
mládež od 15 rokov a dospelí, ktorí sa venujú herectvu, divadlu, umeleckému prednesu, vedúci divadelných súborov, herci, režiséri

ČASOVÁ DOTÁCIA
5 hodín, 13.00–18.00

PRIHLÁŠKY A PLATBA
Prihlásiť sa môžete  vyplnením prihlasovacieho formulára do 3. 11. 2022 https://forms.gle/SFXfAfsvQ6mToRYT8

Účastnícky poplatok 4 € môžete uhradiť:
- bankovým prevodom na účet SK32 8180 0000 0070 0039 6385, variabilný symbol 0511,
- osobne v deň konania podujatia,
- platbou na faktúru (túto možnosť zvoľte aj v prípade, že si chcete uplatniť zľavu Regionpas, alebo zľavu na Preukaz kultúrneho návštevníka Banskobystrického samosprávneho kraja).

HARMONOGRAM WORKSHOPU
Kto je moja postava:
- Vnútorná a vonkajšia charakteristika postavy

- nerozumiem svojej postave

- ísť s vlastnou dušou na trh

- prečo moja postava koná tak ako koná?

- je minulosť postavy dôležitá?

- upravím si svoje repliky, môžem?

- škrtnem si monológ a poviem ho inak, môžem?

Ja, moje druhé ja, teda postava

- kto, kedy, kde, prečo, čo a ako

- dramatické situácie vedia byť naozaj dramatické

- jazyk mojej postavy – smiem nadávať alebo sa verše rapujú?

- konflikt, konflikt a zase len konflikt

- tragický hrdina, to je ten, čo na konci umrie?

- klišé mojej postavy
- vzťahy mojej postavy

- čo chcem svojou postavou povedať

- ja budem v tejto postave iná/ý ako v tej druhej

- pekné na papieri, ťažké na javisku – prečo?

- môžem prepadnúť svojej postave ako Heath Ledger?

Sólista alebo kolektívny hráč?

- najväčšia odmena pre herec – „uveril som ti“

- megalománia v transformácii dramatickej postavy na javiskovú

- chcem hrať detské dramatické postavy – mám sa stať dieťaťom?

- moja postava je teenager – mám si dať do nosa pearcing?


LEKTORKA:
Mgr.art. Katarína Mišíková Hitzingerová, ArtD.
študovala na Akadémii umení v Banskej
 Bystrici divadelnú vedu, filmovú dramaturgiu a scenáristiku, filmovú dokumentárnu tvorbu.
Po magisterskom štúdiu odcestovala
 do Ameriky, kde v meste Lake George pracovala ako asistentka v divadle Lake George Dinner Theatre a učila na Univerzite Adirondack Community College v Queensbury počas jedného roka. Počas jej pôsobenia divadlo v Glenn Falls inscenovalo hru "I forgot" (Zabudla som). Po opätovnom príchode začala vyučovať a pracovať ako prodekanka na Fakulte dramatických umení AU, pracovať na svojom doktoráte na v Ústave divadla a filmu a na VŠMU v Bratislave. Počas štúdia sa venovala detskému divadlu ako porotkyňa vrôznych prehliadkach, divadelnej réžii, dramaturgii, rozhlasu. Jej dramatické hry boli inscenované okrem Slovenska v Srbsku, Maďarsku a USA. Je laureátkou mnohých literárnych a divadelných súťaží. Od septembra 2015 učí na Konzervatóriu J.L.Bellu v Banskej Bystrici
 
Ľahké občerstvenie káva/čaj, voda budú k dispozícii na podujatí.
 
 

Čas a miesto konania