CINEAMA krajská prehliadka 2023

31. ročník krajského kola celoštátnej postupovej súťaže 
a prehliadky amatérskej filmovej tvorby (Banskobystrický kraj), ktorého súčasťou bude rozborový seminár s účastníkmi. V Krajskej hvezdárni a planetáriu M. Hella v Žiari nad Hronom Viac info: Mgr. Miroslav Hric 0908 288 897, 045/678 13 08, fotofilm@osvetaziar.sk
Čas a miesto konania