CINEAMA 2024 propozície

Milí filmárikovia a filmušky

Pozývame vás zapojiť sa do Cineama 2024
regionálnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby. Uzávierka: 7. 5. 2024 Termín súťažnej prehliadky: 16.5.2024 o 11.00 h Miesto: Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella, Žiar nad Hronom.

PROPOZÍCIE Prihlasuje sa cez elektronický formulár
- kliknite chcem sa prihlásiť a vyberte kraj Banskobystrický - Žiar nad Hronom
http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit Bližšie informácie: Mgr. Miroslav Hric
pos.fotofilm@gmail.com fotofilm@osvetaziar.sk alebo 0908 288 897; 045 67 81 308

Podujatie je finančne podporené:


Čas a miesto konania

16.05.2024
00:00
Pohronské osvetové stredisko