CINEAMA 2023 propozície

Milí priatelia, aj tento rok Vás pozývam zapojiť sa do Cineama 2023 regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby.

Základné info:
Uzávierka: 12. 5. 2023
Termín súťažnej prehliadky: 18. 5. 2023 od 10.00 h
Miesto: Krajská hvezdáreň a planetárium M. Hella, Žiar nad Hronom

PROPOZÍCIE

Prihlasuje sa cez elektronický formulár
kliknite chcem sa prihlásiť a vyberte kraj Banskobystrický - Žiar nad Hronom
http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit.

Súčasťou regionálneho kola bude tvorivá dielňa s názvom Jednozáberovka
Lektorka: Monika Gluzeková

Viac info: Mgr. Miroslav Hric 0908 288 897, 045/678 13 08, fotofilm@osvetaziar.sk

 

 

Čas a miesto konania