Cesta umenia a duše

Workshopy arteterapie a muzikoterapie určené pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov organizácií pracujúcich so zdravotne a mentálne znevýhodnenými deťmi a dospelými.
 
Umenie ovplyvňuje rôzne oblasti mozgu a reakcie tela. Je to súlad medzi procesom vzniku tvorby, zážitkom z umeleckého vyjadrenia a obohatenie života zdravotne a mentálne znevýhodnených ľudí.

 

23. november o 9.00
Arteterapia je liečebné využívanie rôznych výtvarných metód a techník, ktoré sú známe v terapeuticko - výchovnom procese.

Pri fraktálnej kresbe sa používajú farby a poznatky o ich účinku. Farba je energia, ktorá vytvára nálady, pretože každý odtieň farby má vlastnú vibráciu a rôzne vplýva na ľudí. Liečivé vlastnosti farby pôsobia na nás vo všetkých úrovniach, fyzickej, mentálnej a duchovnej. Metóda fraktálneho kreslenia je založená na línii, farbe a nevedomom odtlačku nášho osobného rukopisu.

Samotný ľudský mozog je fraktálny a kreslenie fraktálov prispieva k životaschopnosti mentálnych funkcií.  Kreslenie fraktálov trénuje jemnú motoriku, čo ovplyvňuje vývoj kognitívnych funkcií, zvyšuje schopnosť riešiť zložité životné úlohy a pomáha pri prevencii demencie.

Lektorkou workshopu je PaedDr. Radmila Cao,
špeciálna pedagogička, ktorá ukončila arterapeutický výcvik u Prof. PaedDr. Jaroslavi Šickovej - Fabrici, PhD.

 

24. november o 9.00
Muzikoterapia je spôsob, ktorý podporuje navodenie zmien v správaní či konaní človeka prostredníctvom hudby.
Využíva pritom informácie, ktoré nám sprostredkúva melódia, rytmus či tempo. Ponúka široké možnosti symbolického, neverbálneho vyjadrenia pocitov.

Muzikoterapia zlepšuje kvalitu života, medziľudských vzťahov, podnecovanie osobnostného rozvoja, rozvoj sociálnych interakcií, komunikácie, sebarealizácie, sebavyjadrovania a zvládanie stresu, poskytuje veľa možností na prežívanie radosti, pozitívnych pocitov, ale aj na vyjadrenie negatívnych pocitov, slúži k naplneniu emocionálnych, sociálnych, kognitívnych, telesných či spirituálnych potrieb jedincov.

Lektorom workshopu je Miroslav Randuška,
člen Slovenskej Asociácie Muzikoterapie, Mizikoterapeutického Inštitútu ČR a Európskej muzikoterapeutickej konfederácie. Vyštudoval špeciálnu pedagogiku na KU v Ružomberku a Muzikoterapiu na TUL v Liberci. Absolvoval výcvik Akustickovibračnej muzikoterapie a výcvik DrumCiclefacilitátora. Založil kumunitné centrum Drumbla vo Zvolene.

Podujatie je finančne podporené Ministerstvom Kultúry Slovenskej republiky.

kontakt: prevencia@osvetaziar.sk 045/678 13 07

 

 

Čas a miesto konania