Cesta umenia a duše - Divadlo z pasáže

ZMENA ZAČIATKU PREDSTAVENIA.
Prestavenie sa začne o 16:30

 

Mestské komunitné divadlo, ktoré v Banskej Bystrici pôsobí od roku 1995.
"Sme umelci, ktorí spolu už 26 rokov tvoria profesionálne divadlo. Nás hercov označujú kategóriou „ľudia s mentálnym postihnutím“. Nás v organizačnom tíme zase vnímajú ako „nenormálnych idealistov“. Označenia pre nás nie sú podstatné – jednoducho spolu sme jedineční v tom, čo robíme. Tvoríme s radosťou a láskou k divadlu a cez predstavenia vysielame posolstvá spoločnosti. Návšteva divadla je zážitok – našim zámerom je, aby tento zážitok podnietil diváka zamyslieť sa nad svojim vnímaním sveta, iných a hlavne inakosti…"

Podivná správa z inej planéty vychádza z poviedky v knihe Rozprávky od Hermanna Hesseho. Kto pozná jeho tvorbu, zrejme vytuší, že nejde o tradičné rozprávky. Sú určené dospelým a ponúkajú silné posolstvá. Spojením alegórii so silným kritickým posolstvom Hesse občas balansuje na hranici morality, čo však v literatúre vyvažuje výrazne poetickým textom. 

Aj pri inscenovaní tejto hry sa mnohé zachovalo, moralizovaniu sa snažilo vyhnúť avšak možno si to doba trošku vyžaduje. V poviedke stoja v kontraste dva svety. Jedna je svetom utopickým, kde vládne láska, spolupatričnosť a zábava. Druhá je planétou plnou utrpenia. Inscenácia sa snaží zobraziť utopický svet hlavne pomocou humoru, a druhý – svet utrpenia sa čo najviac podobá našej realite. 

V inscenácií je motív chamtivosti jednotlivca a absurdnosti konania ľudskej spoločnosti ako celku. Ale rovnako ako autor bol zachovaný priestor aj pre nádej a vieru, že v nás niekde drieme duša.

Réžia: Šimon Spišák
Asistentka réžie: Eva Ogurčáková
Scénografia: Karel Czech
Hudba: Zuzana Strnátová
Svetelný dizajn: Ján Čief
Zvuk: Dušan Ivan
Výroba scény a kostýmov: Miroslava Zelníková
Produkcia: Matúš Petričko a Zuzana Javorská
Odborná spolupráca: Anna Tomaštiková, Peter Vrťo, Ľudmila Veverková

Účinkujú: Ivan Blaško, Michal Daniš, Peter Darmo, Tomáš Debnár, Peter Gregor, Peter Hudec, Ján Kinčeš, Lucia Krajčiová, Veronika Lačná, Miriam Kujanová, Marek Mojžiš, Lýdia Rybárová, Michaela Ďuricová.

Arteterapia v praxi o 17.30
Diskusia – na príkladoch života ľudí s postihnutím a aktivitách divadla otvoríme témy dôležité pre Vašu skupinu.

Podujatie je finančne podporené Ministerstvom Kultúry Slovenskej republiky.

kontakt: prevencia@osvetaziar.sk 045/678 13 07

Čas a miesto konania