AMFO – tvorivé dielne pre fotografov – KOMPOZÍCIA

Tvorivé dielne pre fotografov v rámci regionálnej kola celoštátnej súťaže a výstavy AMFO 2023

Téma: KOMPOZÍCIA – výstavba fotografického obrazu

Lektor: Mgr. Ondrej Karnas

Náročnosť: začiatočníci, stredne pokročilí - nie je podmienkou

Účastnícky poplatok: 5 €, 3 € účastníci AMFO 

Termín: 14.4. 2023 od 14.30 h.

V Pohronskom osvetovom stredisku, Žiar nad Hronom

Prihláška

Kompozícia - názov pochádza z latinského slova "compositio" -  čo znamená kompozícia, dohoda, zhoda, súhlas. Kompozícia, jednoduché slovo, ktoré má vo svete vizuálneho umenia dôležité postavenie (maľba, sochárstvo, dizajn, fotografia, film, atď.). Je jedným z kritérií, ktorým hodnotíme fotografie.
Kompozícia by sa dala v skratke vysvetliť ako obsah a usporiadanie prvkov v rámci priestoru fotografie.
Základom kompozície  sú pravidlá, ktoré boli vytvárané umelcami počas stáročí a vychádzajú z hĺbky nášho podvedomia a  psychiky. Je to predovšetkým podvedomá snaha kdekoľvek a v čomkoľvek nájsť poriadok, pravidlá a isté usporiadanie.

Náplň
Základy kompozície a výstavby fotografického obrazu pri fotografovaní

  • Pojem a zásady kompozície,

  • základné kompozičné pravidlá (výber hlavného motívu, umiestnenie prvkov vo fotografii, kompozícia zlatého rezu – tretinová kompozícia, vodiace línie, symetria, orámovanie scény,..)

  • ukážky kompozície a výstavby fotografického obrazu,

  • prehliadka vernisáže AMFO s konzultáciou. 

Časový harmonogram
14:30 - 14:45 krátka prezentácia
14:45 - 16:45 teoretická príprava
16:45 - 16:50 vyhodnotenie a ukončenie tvd

Poznámka
Časový rozvrh môže byť upravený podľa  autobusových spojov.
Účastníci si prinesú USB kľúč (nie je podmienkou).  

Informácie: Mgr. Miroslav Hric 0908 288 897 alebo fotofilm@osvetaziar.sk

 

 

 

Čas a miesto konania