Príbeh v básni ukrytý

Literárno – hudobný večer, ktorý sa uskutoční na počesť 177. výročia od vydania prvej zbierky Marína od Andreja Sládkoviča.

Pripomenieme si nie len tvorbu tohto romantického autora poézie, ale zoznámime sa aj s tvorbou neprofesionálnych autorov, ktorí nám predvedú ukážky tematicky zamerané na rôzne druhy lásky. 

Spolu sa započúvame do romantickej hudby a prezrieme si rôzne vydania Maríny v priebehu rokov. 

 

Finančná podpora: mesto BS v rámci projektu "Na tvorivých cestách"

Info: Mgr. Lenka Jakubíková banskastiavnica@osvetaziar.sk, 0915 819 989

 

 

 

Čas a miesto konania