Inšpirácia 2

Výtvarno tvorivé dielne pre deti, mládež a dospelých s rôznym typom zdravotného
a iného znevýhodnenia

Výtvarno tvorivé stretnutie pre zdravotne a inak znevýhodnené skupiny obyvateľstva ktoré, sa konajú v dvoch tvorivých dielňach (témy sú maľovanie, kreslenie, kombinované techniky).

12. a 26. október 2023 od 9.30 do 12.30 h v Pohronskom osvetovom stredisku

Súčasťou projektu tvorivých dielní je fotorepotáž z ktorej vznikne výstava spojená s vernisážou, kde budú vystavené a prezentované diela účastníkov.

Elektronická PRIHLÁŠKA

Lektor (Arteterapeut): PaedDr. Zuzana Hufková Bódiová 

 

Časový harmonogram a tematická náplň tvorivých dielní:

(každý deň dve techniky)

09.00 – 09.30 Príchod účastníkov

09.30 – 09.45 Prezentácia účastníkov

09.45 – 10.00 Teoretická časť (privítanie lektora, účastníkov. Zoznámenie s témou)

10.00 – 11.00 Praktická časť (téma tvorivých dielní)

11.00 – 11.15 Prestávka

11.15 – 12.15 Praktická časť (pokračovanie na tému tvorivých dielní)

12.15 – 12.30 Ukončenie tvorivých dielní spojené s vyhodnotením dňa

 

MOZAIKA Z FAREBNÝCH PAPEROV
Technika zameraná na jemnú motoriku a kognitívne procesy, vizuomotorickú orientáciu, seialitu-následnosť a taktiež tvorba kompozície, prekrývanie a vrstvenie.

ŠPIRÁLA
Technika akvarelom, špirála ako archetyp tvarov a vyjadrenia vnútroných tenzíí a konfliktov v jedincovi..Technika má zámer uvoľnenie a sebareflexiu, odblokovanie.

OBRAZ SO ŠPAGÁTOM
Haptická technika zameraná na jemnú motoriku, kompozíciu. Terapeutická technika ktorá uvoľniť napätie, sebareflexiu.

ČIERNOBIELA LINEÁRNA KRESBA (alebo maľba)
Technika na nácvik seriality, následnosť, taktiež rozvoj jemnej motoriky.

kontak: Mgr. Miroslav Hric 0908 288 897, 045/678 13 08, fotofilm@osvetaziar.sk
 
Podujatie je finančne podporené Ministerstvom Kultúry Slovenskej republiky.
 
 

Čas a miesto konania

26.10.2023
09:30
Pohronské osvetové stredisko