Dnes je 05.07.2020, dnes je Sviatok sv. Cyrila a Metoda.

Paleta tvorivosti akvarel

Paleta tvorivosti v rámci projektu Poklady na Hrone

Maľba akvarelom 17. 8. 2019 od 9.00
v Pohronskom osvetovom stredisku 
s lektorkou PaedDr. Katarínou Lucinkiewiczovou, PhD.

Technika - maľba akvarelom je určite príťažlivá, aj keď mnohí z nás k nej pristupujeme rozpačito. Možno je to tým, že „pod“ tento druh výtvarnej techniky sa nedá „nič ukryť“, a preto si ju buď zamilujeme alebo ju zatratíme,“ zametieme do kúta“. Maľba akvarelom, totiž vyžaduje nielen naše pozorné vnímanie, istú ruku a dostatočné vystihnutie námetu, ale vyžaduje popri pozorovacom talente ešte aj určitú mieru abstraktného myslenia. Vône, chute, hmly, stromy, tiene... kto ale maľbu akvarelom vyskúšal a prestal sa obávať zlyhania z výsledku i spontánne začal s akvarelom maľovať, nedá naň dopustiť. 

PaedDr. Katarína Lucinkiewiczová,lektora  PhD. 

 

Obsahové zameranie tvorivého stretnutia (kurzu):

Využívať prirodzené vlastnosti daného prostredia (svetlo, objem, hmota, štruktúra, farba), rozvinúť vlastnosti maliarskych akvarelových techník, experimentovať a tak umocňovať výtvarnú hodnotu prác. Maliarske cvičenia, experiment s akvarelovou farbou, kompozícia, imaginácia, hra, tvorivosť, transpozícia reálneho, videného, precíteného ... To čo je autentické, iné, spontánne, náhodné, niečím výnimočné je vždy najzaujímavejšie.

  1. teoretická príprava
  2. praktická realizácia
  3. voľná tvorba podľa tematického a obsahového zadania
  4. konfrontácie prinesených prác
  5. prezentácia výsledkov

Náplň maliarskeho kurzu, technika:

Hravé  experimentovanie s akvarelovou farbou, pastelkami...

Vytváranie vlastných výtvarných (farebných, tvarových) koncepcií radením, usporadúvaním a spájaním základných stavebných a vyjadrovacích elementov výtvarného jazyka. Hľadanie, zbieranie a zaznamenávanie informácií - podnetov a javov (lineárne, priestorové a farebné aspekty) z prostredia záhrady a interiéru POS Žiar n/Hronom. Zaznamenávanie stôp po procesoch, dejoch a činnostiach v danom prostredí.

Program

  8.30 -  príchod účastníkov do POS Žiar n/Hronom
  9.00 -  Otvorenie kurzu - AKVAREL Teoretická časť, prezentácia - vizuálna a praktická ukážka (lektorka)
10.00 - praktická časť podľa tematického a obsahového zadania
12.00-13.00: obedná prestávka
13.00-16.00: dokončenie praktickej časti
16.00-17.00 konfrontácie prinesených domácich a voľných prác účastníkmi kuru, prezentácia výsledkov kurzu

Základný materiál ako sú papiere, základná sada farieb, farbičiek a fixiek, orezávače, nožnice, ceruzky, papierové pásky, základná sada štetcov, papierové utierky, maskovacia kvapalina, tyčinkové lepidlo - zabezpečí organizátor.  Ostatný materiál, vrátane ochranného odevu  si prinesú účastníci podľa vlastného uváženia.

 

Z verejných zdrojov podporil

 OsvetaZiar na Facebooku

Odporúčame

Tak píšem ja 2020

Rôzne

Si literárnym nadšencom? Baví ťa písanie? Aktívne tvoríš? Chceš mať možnosť ocenenia tvojej tvorby? Tak ...

Mladý žurnalista

Rôzne

Mladý žurnalista - tvorivá literárna školička Milé deti a rodičia !   Leto už začalo. Poďme ho stráviť kreativne a tvorivo.   Pohronské osvetové ...