Dnes je 28.10.2021, meniny má Dobromila/Kevin.

Prevencia

vytlačiť

kontakt: Ivana Žňavová prevencia@osvetaziar.sk 045/678 13 07, 0918 846 480


Pomáhame k informovanosti a vzdelávaniu v oblasti sociálnej prevencie jednotlivcov aj skupiny. V spolupráci s odborníkmi v oblasti sociálnej prevencie organizujeme workshopy, webináre a regionálne súťaže.

 

      

   

 

V roku 2021 pripravujeme:

DETI

Polícia známa - neznáma - 16. ročník regionálnej výtvarnej súťaže pre deti a mládež zameranej na prácu policajného zboru

Spolupráca: Okresné  riaditeľstvo  Policajného zboru v Žiari nad Hronom, Mesto Žiar nad Hronom

 

MLÁDEŽ

Fakty a mýty - cyklus workshopov zameraných na sociálno - patologické javy

Spolupráca: Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Žiari nad Hronom, Mestská polícia Žiar nad Hronom, Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, oddelenie Podpora ochrany detí pred násilím v Žiari nad Hronom, Regionálny úrad  verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom

 

DOSPELÍ

Prečo sa muži nevymenia so ženami? - webinár zameraný na rodovú rovnosť

Spolupráca: Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Bratislava

 


 

Sociálno - patologické javy je súhrnný pojem na označenie chorých, abnormálnych, všeobecne nežiadúcich javov v spoločnosti.

V súčasnosti ako sociálno-patologické javy bývajú chápané predovšetkým:

 1. alkoholizmus, drogové a iné závislosti vrátane chorobného hráčstva (gambling)
 2. členstvo v extrémistických skupinách a náboženských sektách, rasizmus, xenofóbia, prejavy násilia pri demonštráciách
 3. domáce násilie, chorobné prenasledovanie (stalking)
 4. šikana v škole, na pracovisku, v sociálnych a výchovných inštitúciách voči klientom týchto inštitúcií (napr. seniorom, mládeži, duševne chorým( sexuálne obťažovanie (harasment) a pod.
 5. prostitúcia, promiskuita, účasť na pornoprodukcii, kupliarstvo, komerčné sexuálne zneužívanie detí
 6. hazardné hráčstvo, a to i také, ktoré nemá charakter chorobnej závislosti
 7. vandalizmus vrátane sprejerstva, násilie na štadiónoch, pouličné násilie
 8. asociálnosť šírená prostredníctvom internetu a na tzv. sociálnych sieťach
 9. samovraždy  10. korupcia, klientelizmus
 10. vytváranie pouličných gangov, detí a mladistvých, tzv. subkultúry
 11. bezdomovectvo

 

 

 OsvetaZiar na Facebooku

Odporúčame

Kroniky a monografie

Vzdelávanie

Pozývame vás na webinár Kroniky a monografie.  Spätné spracovávanie kroniky nielen pre tých, ktorí dopisujú kroniky za uplynulé roky, ...

Okamih výrazu - high-key fotografia

Vzdelávanie

Okamih výrazu je cyklická tvorivá dielňa pre amatérskych fotografov, ktorá je tentokrát zameraná na kreatívne fotografovanie technikou ...

Sám sebe editorom

Vzdelávanie

Sám sebe editorom je vekovo neobmedzený webinár určení pre: neprofesionálnych autorov literárnej tvorby, moderátorov, ktorý si svoje texty ...

Tamtamy s nami nie ste sami

Rôzne

Hudba je účinným liečebným nástrojom. Dokáže zlepšiť duševné, ale i fyzické zdravie človeka. No nielen to! Zapája zmyslové ...