Október - mesiac úcty k starším

Každoročne v mesiaci októbri, keď príroda naberá krásu jesene, prejavujeme všetci svoju pozornosť a úctu tým, ktorých vlasy sú postriebrené šedinami a konanie obohatené veľkými životnými múdrosťami. V rámci mesiaca úcty k starším sme pripravili pre našich seniorov kultúrno-spoločenské podujatie, ako prejav našej úcty a poďakovanie.
 
účinkujú: Lucia Čierna, František Kmeť, tanečníci TŠK Stella
 

Čas a miesto konania