Inšpirácie pre folklór - ľudové piesne

Vážení priatelia, Inšpirácie pre folklór pokračujú druhou časťou workshopu. Slovensko je priestorom s bohatosťou folklórnych prejavov, ktoré sa našťastie tradujú aj v súčasnosti. 

Tentokrát sa zameriame na ľudovú pieseň, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou nášho kultúrneho dedičstva.

Počas workshopu sa dozviete, prečo sú dôležité uvoľňovacie, dýchacie, artikulačné a hlasové cvičenia pre plnohodnotné ovládanie dychu, hlasu a ako pri nich postupovať. Tiež budete mať príležitosť vyskúšať si prácu s hlasom cez ľudovú pieseň.

Veríme, že v príjemnej atmosfére spevu spolu s lektorkou Mgr. art. Máriou Francisti sa naučíte niečo nové, ale aj zabavíte.

Pridajte sa k nám, tešíme sa na Vás!

prihláška

Bližšie informácie: Jana Miháliková, 0905/11 77 95, folklor@osvetaziar.sk

Z verejných zdrojov podporil:

Čas a miesto konania