Informácie

Termín regionálnej súťaže

Jarný salón – 26. 3. 2021 (Výtvarné spektrum)
regionálna postupová súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby (virtuálna prehliadka)
Pohronské osvetové stredisko, Žiar nad Hronom