Dirigentská palička

workshop pre dirigentov a zbormajstrov
 
V rámci dlhoročnej spolupráce s PaedDr. Alfonzom Poliakom, PhD. pripravujeme 14. 10. 2022 celodenný workshop pre všetkých zbormajstrov a dirigentov pod názvom Dirigentská palička, ktorý bude zameraný na zdokonaľovanie taktovacej techniky, rozbor skladieb a dirigovanie.
 
V prípade záujmu zúčastniť sa, poprosíme vyplniť prihlášku.
 
vstupné: 5 €
 
kontakt: 045/6781 304, spev@osvetaziar.sk
 
 
 

Čas a miesto konania