Dirigentská palička 2023

Pozývame Vás na workshop zameraný na vzdelávanie dirigentov všetkých druhov speváckych zborov pôsobiacich hlavne v regióne Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica, prihlásiť sa však môžu aj záujemcovia z celého Slovenska.

Lektor PaedDr. Alfonz Poliak, PhD. prispôsobí program tak, aby naplnil potreby všetkých prihlásených účastníkov.

Presný program a harmonogram workshopu bude doručený mailom prihláseným účastníkom v dostatočnom predstihu.

účastnícky poplatok: 3€
 
 
Kontakt:
Mgr. Judita Frantová
telefón: 045/6781 304
 
\
 
 

Čas a miesto konania